Droogbed training: Fase 2

De nachten na de droogbed-training

Voor het slapen gaan

  • De eerste avond beginnen met 20 positieve oefeningen. De nachten daarna alleen indien er de voorgaande nacht een ongelukje is geweest.
  • Kind vertellen dat het fijn is als het droog blijft en duidelijk maken dat na een ongelukje positieve oefeningen en verschoningsoefeningen nodig zijn.

ís Nachts wakker maken op een vaste wektijd beginnend bij 0.30 uur

  • Ouder wekt het kind zo goed mogelijk en laat het wachtwoord zeggen en stuurt het kind naar de wc.
  • Na iedere nacht wekt de ouder het kind een half uur vroeger. Hier wordt mee gestopt als het tijdstip aangekomen is waarop nog een uur ligt tussen het wekken en het naar bed gaan.
  • Ďs Morgens wordt het kind op een vaste tijd gewekt.

Tijdens een ongelukje

  • Plast het kind ís nachts in bed, dan hetzelfde doen als bij punt 4 van de intensieve nacht.
  • Er op letten dat het kind de volgende avond voor het slapen gaan ook 20 positieve oefeningen doet.

Na een droge nacht

  • Ouders vertellen het kind hoe blij ze zijn dat het nog droog is. Gedurende de dag tenminste 5 maal herhalen. Ook zorgen dat andere mensen uit de omgeving het kind aanmoedigen.
Lees verder ...
Gewijzigd op 8-11-2001 16:00:32