Kosten

Omdat plaswekkers maar korte tijd gebruikt worden, worden ze meestal gehuurd. De gemiddelde huurprijs is 25-30 Euro per maand.
De meeste verhuurders van plaswekkers hebben een goed geÔnformeerde helpdesk, raadplegen van de helpdesk is bijna altijd bij de huur inbegrepen.
De verkoopprijs van een plaswekker bedraagt ongeveer 100 tot 150 Euro. Een aantal plaswekkers is niet te koop, alleen te huur.
Broekjes en bedmatten zijn niet te huur en worden niet vergoed. Die kosten zijn dus voor de ouders meestal eenmalig.
In sommige plaatsen wordt de plaswekker door de Kruisvereniging uitgeleend.

Vergoeding van de Kosten

De aanschaf van een plaswekker wordt door vrijwel geen enkele ziektekosten verzekeraar vergoed. Voor gehuurde wekkers worden vaak wel vergoedingen gegeven: 

Ziekefonds

Als u verzekerd bent bij een ziekenfonds en een aanvullende verzekering hebt, dan wordt de huur voor een periode van drie maanden volledig vergoed.
Vaak worden dan wel eisen gesteld aan de te huren wekker. Sommige ziekenfondsen hebben eigen wekkers, die ze in bruikleen geven.
Voordat gehuurd wordt, is een machtigingsformulier van de huisarts of specialist nodig. Als dit formulier is ingeleverd, geeft het ziekenfonds binnen twee weken schriftelijk toestemming. Daarna kan de wekker bij het ziekenfonds worden opgehaald, of kan deze worden besteld bij de firma die het ziekenfonds opgeeft.

Particuliere verzekering

Als u particulier verzekerd bent, dan is het afhankelijk van de verzekeraar of de huur vergoed wordt en hoe hoog de vergoeding is.
Net als bij het ziekenfonds is vaak een machtigingsformulier van de huisarts of specialist nodig. de verzekerde kiest zelf een wekker en neemt contact op de de leverancier. De wekker wordt dan zo snel mogelijk opgestuurd.

Gewijzigd op 5-2-2002 21:56:23