De Friesland Zorgverzekeraar

Zij kennen een vergoeding voor een plaswekker. Deze vergoeding wordt gegeven vanuit de Aanvullende Extra en Optimaal. De voorwaarden zijn als volgt:

"Per verzekerde een vergoeding van de aanschaf- of huurprijs alsmede de noodzakelijke toebehoren. Deze vergoeding is eenmalig en geldt voor de gehele verzekeringsduur. Bij tijdelijke onderbreking van de verzekering, maximaal 12 maanden, wordt de verzekeringsduur geacht niet te zijn onderbroken. Vergoeding geschiedt op basis van een voorschrift van de huisarts. Voorafgaande toestemming is vereist; aan deze toestemming kunnen nadere voorwaarden worden verbonden".

Verder kennen we geen vergoeding voor incontinentiematerialen als de indicatie bedplassen is.

Hebt u nog vragen, u kunt ons altijd mailen.

Met vriendelijke groet,

Klantenservice

De Friesland Zorgverzekeraar

 

Univé

Univé heeft de volgende vergoedingen die verband houden met bedplassen.

In de aanvullende verzekering module A, B, C is onderstaande vergoeding opgenomen:

3.10. Plaswekkers
Omschrijving Vergoeding van de huur- of aanschafkosten van een plaswekker en bijbehorende bandage voor verzekerden met een minimale leeftijd van 5 jaar en een maximale leeftijd van 12 jaar.

Door Een plaswekker dient te worden geleverd door leveranciers die door Univé zijn erkend.
Vergoeding € 80,- per verzekerde voor de totale duur van de verzekering.

In de aanvullende verzekering module 3 is onderstaande vergoeding opgenomen:

5.5. Overige hulpmiddelen
5.5.1. Plaswekker
Omschrijving Vergoeding van de huur- of aanschafkosten van een plaswekker en de bijbehorende bandage voor verzekerden met een minimale leeftijd van 5 jaar en een maximale leeftijd van 12 jaar.

Door Een plaswekker dient te worden geleverd door leveranciers die door Univé zijn erkend.
Vergoeding Zie artikel 5.5.5.

5.5.5. Vergoeding aanspraken artikel 5.5.1. tot en met 5.5.4.
De vergoeding van de in artikel 5.5.1. tot en met 5.5.4. genoemde aanspraken bedraagt in totaal maximaal € 100,- per verzekerde per kalenderjaar

 

 

DiaVitaal

Wat door DiaVitaal wordt vergoed bij bedplassen.

Vanuit de aanvullende verzekering van DiaVitaal kan een vergoeding plaatsvinden voor de huurkosten van een plaswekker bij nachtelijk bedplassen gedurende maximaal 90 aaneengesloten dagen. Dit geldt voor verzekerden van 7 tot 18 jaar.

DiaVitaal vergoedt maximaal:

- DiaVitaal Aanvullend -
- DiaVitaal Extra Aanvullend -
- DiaVitaal Uitgebreid 100%
- DiaVitaal Extra Uitgebreid 100%
- DiaVitaal Compleet 100%

 

www.anderzorg.nl

 

Zilverenkruis

Er is alleen begeleiding voor kinderen tussen 6 en 16 jaar, die bedplassen
en waarbij aangetoond is dat een plaswekker niet heeft gewerkt. Volwassenen
komen NIET voor deze begeleiding in aanmerking.

Ook uit een aanvullende dekking komt hiervoor geen vergoeding voor.

Heeft u nog andere vragen, dan kunt u mailen aan
informatie@zilverenkruis.nl  U kunt ons ook telefonisch bereiken. Ons
telefoonnummer is 0900 - 84 35 (EUR 0,05 per minuut). Wij zijn iedere
werkdag bereikbaar van 08.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot
14.00 uur. Wij zijn u graag van dienst.

 

Anderzorg


Voor die informatie kunt U kijken op onze internetsite.


Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, bezoek dan onze internetsite:
www.anderzorg.nl

Voor informatie over de basisverzekering verwijzen wij u naar
www.denieuwezorgverzekering.nl

 

 

Agis Zorgverzekeringen


de  aanvullende comfort polis wordt vergoedt voor een plaswekker maximaal ? 80,- voor de duur van de verzekering. De vergoeding geldt alleen voor verzekerden van 7 jaar en ouder die last hebben van nachtelijk bedplassen.

Er is geen machtiging nodig en hoeft alleen voorgeschreven worden door een behandelend (school)arts.

U bent vrij in de keuze van leverancier en u kunt zelf contact met hen opnemen.

Elther te Tilburg (tel. 013 467 40 00) of Van Lent te Oss (tel. 041 264 06 90) zijn twee leveranciers die wij u kunnen adviseren.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hebt u nog vragen? Dan kunt u ook contact opnemen met onze Klantenservice, telefonisch 0900 86 85 (5 eurocent p/m) of via onze website
www.agisweb.nl.

 

Groene Land Achmea


Wij vergoeden de kosten van incontinentiemateriaal. Aanspraak op zowel de
wasbare als wegwerpluiers en broeken bestaat vanaf de leeftijd van vijf
jaar indien er sprake is van:
-     incontinentie van ontlasting die langer duurt dan twee weken
-     incontinentie van urine die langer duurt dan twee maanden
-     ter ondersteuning van bekkenbodemspieroefeningen of blaastraining
onder begeleiding van een oefentherapeut (t.l.v. ZFW), voor de behandeling
van urine-incontinentie voor de duur van deze therapie (max. 6 mnd.)
-     Ziektebeelden waarvan mag worden aangenomen dat de incontinentie niet
vanzelf geneest of waarbij bekkenbodemspieroefeningen of blaastraining niet
zullen helpen.

Aanspraak op zowel de wasbare als wegwerpluiers en broeken bestaat vanaf de
leeftijd van drie jaar indien er sprake is van:
-     een niet-fysiologische vorm van incontinentie

Geen aanspraak op incontinentiemateriaal bij:
-     enuresis nocturna (= nachtelijk bedplassen)
-     urine verliezen bij sportbeoefening of hoesten
-     een normale fysiologische vorm van incontinentie bij kinderen tot de
leeftijd van vijf jaar.

Alleen voor kinderen tot de leeftijd van 6 jaar moet een machtiging
aangevraagd worden, deze aanvraag dient vergezeld te gaan door een
gemotiveerde toelichting
van de behandelend arts of incontinentie verpleegkundige.

Naast incontinentiemateriaal vergoeden wij de kosten van een plaswekker.
Deze wordt in 2006 vergoed vanuit de Beter Af Plus Polis met 3 sterren en 4
sterren. Maximaal  EUR 100,- per gezin voor de gehele duur van de
verzekering.

Daarnaast vergoeden wij de kosten van Droogbedtraining. Dit geldt voor
begeleiding van kinderen tussen 6 en 16 jaar, die bedplassen en waarbij
aangetoond is dat een plaswekker niet heeft gewerkt. Volwassenen komen NIET
voor deze begeleiding in aanmerking. Er geldt eenmalig een vergoeding van
Euro 335,50, ongeacht de duur van de training. Hierbij is alles inbegrepen,
behalve de incontinentie-absorptiematerialen die worden gebruikt.

Heeft u nog vragen of wilt u verdere informatie, dan kunt u mailen naar
ziekenfonds@groeneland.nl  U kunt ons ook telefonisch bereiken. Ons
telefoonnummer is 0900 - 84 60 (EUR 0,05 per minuut). Wij zijn iedere
werkdag bereikbaar van 08.00 tot 18.00 uur.

 

Avéro Achmea

Op de aanvullende verzekeringen van Avéro Achmea zijn kosten van
plaswekkers (gemaximeerd) meeverzekerd.

Met vriendelijke groet,

Avéro Achmea Zorg

 

CZ


U heeft ons de vraag gesteld wat CZ vergoedt in het geval van bedplassen.

Hiertoe is bij CZ in de aanvullende verzekeringen voorzien in een vergoeding voor een plaswekker.
Reeds in de Aanvullende Verzekering Basis (in 2006 € 5,75 per maand) heeft men recht op vergoeding:
Artikel 2.9 zegt hierover:

2.9. Plaswekker
Kijk op het Vergoedingen Overzicht onder uw aanvullende verzekeringen
of u recht heeft op vergoeding en hoe hoog die is.
2.9.1. Kopen van een plaswekker
Wij vergoeden de kosten van de plaswekker en de bijbehorende bandage.
Voorwaarde voor deze vergoeding is:
a. u koopt de plaswekker bij een zorgverlener met wie wij daarover afspraken hebben
gemaakt.
2.9.2. Huren van een plaswekker
Wij vergoeden de kosten van huur van de plaswekker en de bijbehorende bandage.
Voorwaarde voor deze vergoeding is:
a. u huurt de plaswekker bij een zorgverlener met wie wij daarover afspraken hebben
gemaakt.

Concreet betekent dit:
Bij 2.9.1 (kopen): eenmalige verstrekking; 100% vergoeding; omvat de plaswekker, kabels en 2 standaard broekjes        

Bij 2.9.2 (huren): 100% vergoeding; maximale huurperiode van 4 maanden per verzekerde voor de gehele duur van de
aanvullende verzekering; omvat de plaswekker, kabels en 2 standaard broekjes

Verdere voorwaarden voor de vergoeding:
Medische Indicatie:     Enuresis nocturna (nachtelijk bedplassen)                      
Machtiging vereist:     Nee, met aanvraag van een arts mag rechtstreeks gedeclareerd worden.
Wie mag leveren:        Bij 2.9.1a en 2.9.2a staat: zorgverlener met wie wij daarover afspraken hebben gemaakt.
                        De thuiszorgwinkels en apotheken leveren o.a. plaswekkers.
                        Ook de firma Elther in Tilburg en de firma Urifoon in Hierden en firma Rodger in Denekamp.
                        Daarnaast kunnen er nog meerdere leveranciers zijn die plaswekkers kunnen leveren.
                        Een leverancier mag een plaswekker leveren voor verzekerden van CZ als die leverancier als zodanig een erkende leverancier is.         

Hoe declareren:                 Verz. betaalt (de huur van) de wekker en dient de declaratie met daarbij de aanvraag van de arts in bij afd. Declaraties.              

Tevens zijn in de Aanvullende Verzekeringen mogelijkheden opgenomen voor vergoeding van een eventuele cursus, van kortdurende psychologische zorg en van antroposofische en homeopathische geneesmiddelen. De (hoogte van de) vergoeding van voornoemde verstrekkingen is aan voorwaarden gebonden (b.v. voorschrfit van arts) en afhankelijk van het gekozen AV-pakket. Oevrigens vallen reguliere medicijnen binnen de Hoofdverzekering.

Hierbij de link naar een pagina op onze website waarin nadere informatie staat over de Aanvullende Verzekeringen (voowaarden en vergoedingen):

http://www.cz.nl/documenten/AlgVwd_Aanvullend2006.pdf

http://www.cz.nl/documenten/VergOverzicht_Aanvullend2006.pdf

 

IZA Zorgverzekering

IZA Zorgverzekering (standaard verzekering)

Hierin is het volgende geregeld omtrent incontinentie-absorptiematerialen (artikel 2.15 Regeling Zorgverzekering punt 2 pagina 7)

Inlegluiers en luierbroeken worden vergoed voor verzekerden van vijf jaar en ouder, indien sprake is van:

incontinentie voor faeces die langer bestaat dan twee weken;

incontinentie voor urine, niet zijn enuresis nocturna, die langer bestaat dan twee maanden;

ondersteuning van bekkenbodemspieroefeningen of blaastraining ten laste van de zorgverzekering voor de behandeling van urine-incontinentie, niet zijn enuresis nocturna, voor de duur van deze behandeling;

ziektebeelden waarvan mag worden aangenomen dat de incontinentie niet vanzelf geneest, of waarbij bekkenbodemspieroefeningen of blaastraining niet helpen.

    2.   Inlegluiers en luierbroeken voor incontinentie voor verzekerden van drie of vier jaar, indien sprake is van een niet-fysiologische vorm van incontinentie;

    3.   anaaltampons;

    4.   beschermende onderleggers, indien het verlies van bloed, exsudaat vocht, urine of faeces dusdanige hygiënische problemen oplevert dat

          deze slechts door het gebruik van een bedbeschermende onderlegger kunnen worden ondervangen.

IZA Aanvullende Verzekering  Classic en Perfect

Een plaswekker wordt vergoed voor kinderen van 7 jaar en ouder. Vergoeding wordt alleen verleend als er een recent voorschift van huisarts of specialist  wordt overlegd (artikel 38 pagina 60 IZA Verzekeringsvoorwaarden 2006).

Heeft u nog vragen?

Mailt u ons dan. Onze medewerk(st)ers staan u ook graag telefonisch te woord. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur. Het telefoonnummer is (0541) 571 571.

Deltalloyd

Vanuit onze Module Levensfase 0-17 jaar wordt een plaswekker volledig
vergoed. Vergoeding vindt plaats na bemiddeling door Delta Lloyd.

De Module Levensfase is onderdeel van onze aanvullende verzekeringen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hebt u nog vragen? U
kunt ons telefonisch bereiken onder telefoonnummer (070) 310 08 88 of per
e-mail:
ziektekosten@deltalloyd.nl.

 

 

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Controleer daarom voor de zekerheid bij u verzekering wat de actuele vergoeding is voor plaswekkers.

Gewijzigd op 23-6-2008 16:43:08