Therapie: Medicamenteus

Desmopressine (Minrinģ)

Minrin is het meest gebruikte geneesmiddel bij bedplassen. Bedplassen komt voor doordat een bepaald hormoon (ADH) 's nachts niet actief is. Hierdoor wordt de urine niet geconcentreerd en komt er teveel urine in de blaas. Het bed wordt nat. Minrin zorgt voor de noodzakelijke aanvulling van die stof. Daardoor wordt er minder urine door het lichaam gemaakt en kan het bed droog blijven. Minrin is verkrijgbaar als smeltvorm en werkt alleen 's nachts. Overdag kan er gewoon geplast worden.
Minrin werkt meestal direct en kan gebruikt worden gedurende korte of lange tijd (3 maanden afgewisseld met een stopweek) of in een specifieke periode (bv vakanties, schoolkamp of logeerpartij). Minrin is verkrijgbaar in een smeltvorm en kan in de volgende situaties geÔndiceerd zijn:

  • Kortdurend als monotherapie ter overbrugging van korte specifieke perioden tijdens de kinderleeftijd waarin de enuresis een ernstige belemmering vormt, zoals gedurende vakanties, schoolkampen en logeerpartijen.
  • Gedurende perioden van drie maanden met een stopweek om te bepalen of de behandeling doorgezet moet worden.
    • Als de enuresis nocturna onvoldoende reageert op de gebruikelijke gedragstherapeutische adviezen.
    • Bij de behandeling van specifieke patiŽntengroepen (complexe gezinssituaties, veel gezinstegenspoed, leer- en gedragsstoornissen, "hardnekkige bedplassers") wordt medicamenteuze therapie eerder overwogen, omdat de resultaten met niet medicamenteuze therapieŽn veel inzet vragen, een resultaat langer uit blijft en/of de gezinssituaties minder geschikt zijn voor een gedragstherapeutische benadering.
    • Aanvulling op andere therapieŽn die nog onvoldoende aanslaan.

Lees verder over Minrinģ

Imipramine (Tofranilģ)

Imipramine is een tricyclisch antidepresivum en een van de eerste werkzame middelen bij enuresis nocturna. Tegenwoordig wordt dit middel bij voorkeur niet gebruikt omdat het in lage doseringen al ernstige bijwerkingen kan geven. Het werkingsmechanime bij bedplassen is niet geheel opgeklaard, maar berust waarschijnlijk op een anticholinergische, dus blaasspierontspannende activiteit en op stimulerend effect op het centraal zenuwstelsel.

Spasmolytica / oxybutinine (Dridaseģ)

Dridase oefent een direkt spasmolytisch effect uit op de gladde spieren van de detrusorspier van de blaas, en heeft daarnaast een parasympathicolytische werking op deze spier. Dridase heeft geen plaats bij monosymptomatische bedplassen; wel kan het gebruikt worden bij klachten van een instabiele blaas (pollakisurie), zoals het geval kan zijn na recidiverende urineweginfecties bij kinderen.
Ook het spasmolyticum flavoxaat (urispas) heeft geen plaats bij de behandeling van enuresis nocturna.

Deze pagina's zijn bedoeld voor de medische professie, artsen en apothekers. Patienten wordt aangeraden om vragen over bedplassen eerst met een arts te bespreken. Specifieke vragen over medicijnen kunnen beantwoord worden door apothekers. Op basis van de informatie op deze pagina nooit zonder overleg behandelingen aanvangen of wijzigen!

Gewijzigd op 11-11-2003 10:32:56