Download
Bestand: Folder: BEDPLASSEN KOMT VAKER VOOR
Download: Start Download
Grootte: 154Kb 22 sec (ISDN)
Meer Info:Zindelijk worden
Info
U kijkt er misschien vreemd van op, maar alleen in
Nederland hebben meer dan 100.000 kinderen boven
de zes regelmatig last van bedplassen. Van de vijf- en
zesjarige kinderen is één op de zeven een bedplasser.
Op negenjarige leeftijd is dit er één op de vijftien, rond
twaalf jaar één op de dertig. Van de volwassenen plast
nog altijd één op de honderd in bed.
Bedplassen kan een groot probleem zijn. Natuurlijk
in de eerste plaats voor de bedplasser zelf. Hij of zij
kan er erg onzeker van worden en kan er een negatief
zelfbeeld van krijgen. Zeker wanneer de familie
negatief reageert op de plasproblemen. Daarnaast kan
bedplassen een nadelige invloed op het sociale leven
hebben. Hoe ouder de bedplasser, hoe zwaarder dit
aspect weegt.

Meer downloads