Download
Bestand: EMDR_K&EArtikel_.pdf
Download: Start Download
Grootte: 144Kb 21 sec (ISDN)
Info
Eye Movement Desensitization and
Reprocessing (emdr) bij kinderen en
adolescenten
Theorie en empirie
Reneť Beer en Carlijn de Roos
bron: kind en adolescent jaargang 20 (2004), nr. 1, p. 38-53

Succesvolle traumabehandeling
EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een behandelmethode om traumatische ervaringen te verwerken, bijvoorbeeld een (verkeers)ongeluk, een overval, medische handelingen en pesterijen. Deze behandelmethode wordt in Nederland bij volwassenen toegepast sinds 1994 en bij kinderen en jongeren sinds 2000. Bij EMDR worden elementen van verschillende gangbare therapievormen gecombineerd met beurtelingse stimulatie van beide hersenhelften. Zo wordt de informatieverwerking in de hersenen gestimuleerd.
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat EMDR succesvol is bij volwassenen. Ook bij kinderen zijn de uitkomsten veelbelovend.

Meer downloads