Literatuur over Bedplassen:

17-7-2003

Een verhaal van eenzaamheid en hulpeloosheid

zie beschrijving

Speciale editie van het tijdschrift Patient Care dat volledig over bedplassen gaat met interviews met Philip van Kerrebroeck, Remy Hirasing, Pieter Dik, Marianne Vijverberg en Tom Schulpen. Geeft een goed overzicht over het veld van bedplassen en de begeleiding daarvan.

Patient Care, ISBN 0770-4224 juni 2003


8-7-2003

Bedplassen anno 2002.

F.J.M. van Leerdam, R.A. HiraSing

Hoofdstuk in praktijkboek JGZ met laatste stand van zaken op het gebied van bedplassen vanuit de JGZ bekeken.

In: Bonnet-Breusers et al. Praktijkboek JGZ. Elsevier Gezondheidszorg, Maarssen 2002,V 1.9-1/V 1.9-18.


8-7-2003

Broekplassen: niet iets om je voor te schamen: een epidemiologisch onderzoek naar de prevalentie van broekplassen bij kinderen

J.M. Witt, F.J.M. van Leerdam, T.L. Filedt Kok-Weimar.

Scriptie van jeugdarts in opleiding naar plasgedrag bij grote groep kinderen in region Midden-Kennmerland.

Scriptie cursus Jeugdgezondheidszorg,TNO Preventie en Gezondheid, Leiden 2002


8-7-2003

Zindelijkheid en luiergebruik.

M.N. Blankespoor, F.J.M. van Leerdam

referaat in Tijschrift JGZ. Boodschap is dat er in de wereldliteratuur geen bewijzen zijn te vinden voor de stelling dat kinderen door luiergebruik later zindelijk worden.

Tijdschr Jeugdgezondheidz 2003;35(1):16.


8-7-2003

Effect of Dry Bed Training on behavioural problems in enuretic children.

R.A. HiraSing, F.J.M. van Leerdam, L.F. Bolk-Bennink, H.M. Koot

Kinderen met gedrags- en/of emotionele problemen blijken net zo goed en net zo snel droog te kunnen worden met behulp van Droge Bed Training als kinderen zonder problemen. Ook blijken de problemen een stuk minder te worden bij de kinderen die droog zijn geworden.

Acta Paediatrica 2002;91:960-4.


14-11-2002

Desmopressine bij bedplassen: tabletten goed alternatief voor neusspray

H.M.M.Zweers, uroloog Twenteborgziekenhuis

Minrin is een van de meest gebruikte behandelingen bij bedplassen.(enuresis nocturna) Aangezien de neusspray praktische bezwaren kan opleveren, is de overstap van neusspray naar tabletten van 0,2 mg vaak een goed alternatief.

Modern Medicine 2002 nr 7.


26-4-2002

Bedplassen nog steeds taboe

Jongen/Meisje

In het vakblad voor ouders J/M van mei 2002 wordt aandacht besteed aan bedplassen naar aanleiding van het NIPO onderzoek. Het NIPO deed een grootschalig onderzoek naar het probleem. J/M mocht de resultaten bekijken en schreef het artikel 'Een grote straf'26-4-2002

Overcoming parental intolerance in childhood nocturnal enuresis: a survey of professional opinion

R Butler, S McKenna

Dit artikel beschrijft de houding van de ouders ten opzichte van het bedplassende kind. De houding en de benadering van de ouders is essentieel in het behandelplan. Professionals moeten dat kunnen onderscheiden en coachen.26-4-2002

Enuresis Nocturna, de nieuwste inzichten

R.A. Hira Sing, F.J.M. van Leerdam, R.N, Sukhai, J.W. van Capel

In een aparte bijlage van het huisartsen blad, Modern Medicine april 2002, zijn de nieuwste inzichten beschreven over enuresis nocturna. Enuresis nocturna ofwel bedplassen kan vergaande gevolgen hebben. Tijdig behandelen is vaak nodig om psycho social26-4-2002

Experience with the long-term use of desmopressin for nocturnal enuresis in children and adolescents

P.E.V. van Kerrebroeck

Een revieuw artikel in het BJU International 2002 89, 420-425, over de ervaring van het langdurig gebruik van desmopressin bij kinderen en adolecenten. Het gaat om een gebruik van >6mnd.15-2-2002

Bedplassen.

Leerdam FJM van, Hirasing RA.

Handboek kinderen en adolescenten; C040-1-18. Bohn Stafleu van Loghum, Houten 1999.15-2-2002

Vanaf welke leeftijd is behandeling van bedplassen zinvol...

Leerdam FJM van, HiraSing RA.

Vanaf welke leeftijd is behandeling van bedplassen zinvol en welke effectieve therapieŽn zijn dan voor handen? Vademecum Permanente Nascholing Huisartsen 2001; 52: 1-3.15-2-2002

Literatuursearch luiergebruik.

Hoog N de, Leerdam FJM van, Hirasing RA.

grijze literatuur, rapportje, TNO-PG, Leiden 2000.15-2-2002

Zindelijkheidstraining: begin niet te vroeg, maar ook niet te laat.

Leerdam FJM van.

Interview in Hop Marjanneke, blad voor bedrijfsgerichte kinderopvang. December 2001. blz.415-2-2002

Prevalentie van en samenhang tussen ADHD en enuresis.

Hoog N de, Leerdam FJM van, Hirasing RA.

TNO-rapport PG/JGD/2000.045, Leiden 2000.15-2-2002

Bedplassen in kindertehuizen.

Hoog N de, Leerdam FJM van.

TNO-scriptie PG/JGD/2000.067, Leiden 2000.1-2-2002

Het effect van advisering op het bedplassen

L.F.Bolk-Bennink,R.A.Hirasing,H.Creemers,F.van Leerdam

Bedplassen komt veel voor bij kinderen van 6 tot 12 jaar (en ouder).Meestal gaat het vanzelf over. Soms echter kan het wachten op spontaan droog worden zo lang duren dat er problemen ontstaan voor de betrokkenen. Het lijkt dan ook vanzelfsprekend dat tijd

Modern medicine december 1996


1-2-2002

Plaswekker ook succesvol bij 5-7 jarigen met enuresis nocturna

J.M.L.van Zwet,Y.D.B.M.Wiertz,L.F.Bolk-Bennink,F.J.M.van Leerda

In het richtsnoer 'Enuresis nocturna' wordt de plaswekker geadviseerd vanaf de leeftijd van 8 jaar,als veilige en meestal succesvolle behandelingsmethode. Succespercentages wisselen nogal in de literatuur,van 50 tot 92,evenals terugvalpercentages:van 12

Ned Tijdsch Geneeskd 1998 18 april;142(16)


1-2-2002

Geen langdurig success met de diversen behandel methoden ...

Drs. FJM van Leerdam

Bij kinderen met een enuresis nocturna komt het nogal eens voor dat met diversen methoden (opnemen, vochtbeperking etc) geen langdurig succes wordt bereikt. Dit lukt in 70-90% van de gevallen wel met een plaswekker, maar ook dan blijft 10-30% nat.

Expert Opinion Website
Lees verder...


1-2-2002

Bedwetting and behavioural and/or emotional problems

R.A.Hirasing,F.J.M.van Leerdam,L.Bolk-Bennink,J.D.Bosch

The possible relationship between bedwetting and behavioural and /or emotional problems has long been subject to contradictory statements from researchers and from the general public. Some studies show a relationship between bedwetting and behavioral and

Scandinavion University Press.ISSN 0803-5253 (1997)


1-2-2002

Vanaf welke leeftijd is behandeling van bedplassen zinvol en ..

F.J.M.van Leerdam,R.A.Hirasing

Bedplassen (enuresis nocturna) komt veel voor en wordt nog vaak onderschat. Bedplassen kan verregaande gevolgen hebben voor het kind,maar ook voor het gezin. Bedplassen is een onwillekeurige blaaslediging volgens het patroon van een normale blaaslediging

Vademecum Jaargang 19,nr.52-25 december 2001


31-1-2002

Enuresis Nocturna in Adults

Hirasing, van Leerdam, Bolk-Bennimk, Jansknegt

To access the prevalence and characteristics of enuresis in adults, the treatment they recieved and the percieved impact, a random sample of 13081 non institutional adults (18-64 years old) were asked to participate in the study in January-March 1996....

Scandinavian University Press. ISSN 0036-5599 (1997)


31-1-2002

Efficacy of desmopressin combined with alarm therapy for ...

Leebeek-groenewegen, Blom, Sukhai, van der Heijden

Purpose: we evaluated the combination of alarm and desmopressin versus alarm monotherapy for treatment of nocturnal enuresis. Conclusions: there is a temporary, positive effect on enuresis using desmopressin combined with alarm therapy. However, ...

American Urological Ass. Vol 166, 2456-2458 Dec. 2001


31-1-2002

Bedplassen

Bedplassen is een veel voorkomend probleem, bij meisjes maar nog meer bij jongens. Dit heeft negatieve gevolgen voor de zelfwaardering en voor het sociale functioneren van deze kinderen. ....

Modern Medicine, nr. 10, 1998