Vraag:
dinsdag, 18 februari 2003

Ik ben op zoek naar informatie/artikelen over het behandelen van bedplassen bij buitenlandse kinderen (allochtone kinderen, kinderen van asielzoekers). Klopt het dat onze (nederlandse) aanpak niet zoveel succes lijkt te hebben bij deze kinderen, en dat snel geadviseerd wordt met Minrin te starten? Is het zinvol om Minrin drie maanden of zelfs veel langer voor te schrijven voor deze groep, en hoelang dan? Ik ben zeer benieuwd naar ervaringen!

Antwoord:
vrijdag, 21 februari 2003

Uit onderzoek is gebleken dat de plaswekker training en Droogbedtraining bij allochtonen iets minder resultaat hebben dan bij autochtone kinderen. Dit heeft te maken met de moeilijke thuis situatie, vaak liggen er meerdere kinderen op een kamer. Bovendien vragen dit soort training veel regelmaat en structuur en dat is in allochtone gezinnen moeilijk te volgen. De plaswekker moet lang en intensief worden volgehouden. Om die reden wordt er sneller medicijnen voorgeschreven. Er zijn zeker artikelen verschenen over bedplassen bij allochtonen. Een paar jaar geleden publiceerde Prof. Dr. T Schulpen en Mw Most-v Spijk hierover in het nederlands tijdschrift voor kindergeneeskunde. Er is meer verschenen met name ook scripties die gaan over bedplassen bij asielzoekers. U kunt het beste hierover contact opnemen met Dr. F v Leerdam in TNO in Leiden. Telnr: 071 5181920. Veel succes.

Met vriendelijke groet

Marianne Vijverberg
Bestuurslid KCB en incontinentietherapeut

Lees meer hierover

Terug naar het vragenforum
Stel zelf een vraag