Vraag:
donderdag, 20 februari 2003

Voor een casus op school zijn wij op zoek naar informatie over de relatie tussen mogelijk seksueel misbruik en bedplassen. Het gaat over een meisje van zeven jaar oud dat nog in bed plast. Ze woont bij haar vader en zijn jongere vriendin waarvan wordt gezegd dat deze regelmatig 'mannen ontvangt' in opdracht van de vader. De zus van het meisje dat nog in bed plast, is vijftien jaar en gedraagt zich op school flirterig en uitdagend ten opzichte van leraren. Nu willen wij graag weten of er onderzoek is gedaan naar het verband tussen seksueel misbruik en incest. Wij hopen dat u deze vraag wilt beantwoorden.
Hartelijk dank.

Antwoord:
maandag, 24 februari 2003

Dit zijn altijd zeer lastige situaties.
Ja, er is het nodige onderzoek gedaan naar de relatie tussen seksueel misbruik en bedplassen (ik neem aan dat u dat bedoelde te vragen). Dit onderzoek is met name vanuit de insteek seksueel misbruik gedaan en veel minder of niet vanuit de insteek bedplassen. Hoogstwaarschijnlijk ligt er wel een relatie tussen seksueel misbruik en bedplassen: kinderen die misbruikt worden gaan soms bedplassen waarbij vaak als psychologische verklaring wordt gegeven dat het mishandelende kind zichzelf onbewust onaantrekkelijk probeert te maken voor de dader.
Andersom ligt die relatie er niet of nauwelijks, dat wil zeggen dat seksueel misbruik niet vaker voorkomt bij kinderen die in bed plassen dan bij kinderen die niet in bed plassen. Bedplassen is tenslotte een van de meest voorkomende aandoeningen op de kinderleeftijd en met het merendeel van die kinderen is niets aan de hand.
De door u beschreven casus kan dus niet zo op basis van deze gegevens beantwoord worden: het kan best zijn dat het bedplassen bij het meisje van 7 jaar en bij de zus van 15 te maken heeft met seksueel niet toelaatbare misdragingen die de kinderen hebben ondergaan of nog steeds ondergaan, maar het kan ook best zijn dat ťťn of beide meisjes de gewone vorm van bedplassen hebben en daarnaast los daarvan al dan niet nog andere problemen op basis van de thuissituatie.

Ik hoop dat u wat heeft aan dit antwoord en wens u veel succes met de begeleiding van dit soort moeilijke situaties.

met vriendelijke groet,

Frank van Leerdam
jeugdarts


Terug naar het vragenforum
Stel zelf een vraag