Vraag:
woensdag, 12 maart 2003

mijn dochtertje is nu 7 jaar. Toen ze twee was was ze zindelijk overdag en snachts. Toen ze drie en een half was kwam haar zus van acht in het ziekenhuis terecht. Sindsdien plast ze bijna elke nacht in haar bed. van de schrik dacht ik (s'morgens bij papa waar is mama waar is mijn zusje)
maar daar zou ze nu toch wel everheen moeten zijn.

Antwoord:
donderdag, 13 maart 2003

Vaak is het voor ouders heel onbevredigend als een kind dat eerst droog was, daarna weer in bed gaat plassen. Ouders hebben dan altijd het idee dat er iets mis is. Als hulpverleners vinden wij het helemaal niet zo'n ongunstig teken: het lichaam heeft immers laten zien dat het droog kan zijn en dat er dus waarschijnlijk geen ernstige lichamelijk oorzaak aan ten grondslag ligt.
Kinderen die weer opnieuw in bed zijn gaan plassen, kunnen net zo goed droog worden en in dezelfde succespercentages als kinderen die nog nooit droog zijn geweest.
7 Jaar is een goede leeftijd om met behandelingen te beginnen. Ik denk inderdaad dat er geen relatie meer ligt met de ziekenhuisopname van haar zusje drie en een half jaar geleden. Dat kon toen wel de oorzaak van het beginnen zijn, maar nu is het weer gewoonte geworden.
U zou kunnen beginnen met het opnemen met een wachtwoord of andere technieken die hier op de site beschreven staan. Ook kunt u goed de plaswekker aanvragen.
Lukt het niet, bespreek dat dan eens met de schoolarts of schoolverpeegkundige van uw kind of met uw huisarts.

Succes met het droog worden van uw dochter.


Frank van Leerdam
Jeugdarts.

Lees meer hierover

Terug naar het vragenforum
Stel zelf een vraag