Vraag:
dinsdag, 18 maart 2003

Mijn zoontje van bijna viereneenhalf plast overdag regelmatig (minstens een keer per dag) in zijn broek. Soms veel, soms maar een beetje. We proberen hem regelmatig naar de wc te sturen (keukenwekker), maar ook al heeft hij net geplast, dan nog gebeurt het weleens dat hij een half uur later weer in zijn broek heeft geplast. Het vreemde is echter dat als hij in z'n blootje loopt (wat hij graag en vaak doet) hij wel op tijd naar de wc kan gaan. Ik vermoed dus dat hij het wel kan, maar uit luiigheid vaak niet gaat plassen. De vraag is natuurlijk hoe we dat oplossen.

Antwoord:
dinsdag, 18 maart 2003

Dit is een vraag die eigenlijk over broekplassen gaat en niet over bedplassen waar deze site voor bedoeld is.
Wat u beschrijft van uw zoon lijkt mij op het eerste gezicht een probleem van het (nog) niet goed reageren op signalen uit zijn blaas. U ziet al lang dat hij naar de wc moet, maar hij heeft het nog niet in de gaten totdat het te laat is. Hij krijgt het signaal pas als hij al heel erg nodig moet plassen. Als hij in zijn blootje loopt dan kan hij wel nog net op tijd bij de wc zijn. Omdat hij niets uit hoeft te trekken is hij dan droog. Moet hij echter ook nog kleren uittrekken, dan is hij steevast te laat. U kunt hem helpen door er op te letten dat hij makkelijk uit te trekken kleren heeft en dat hij leert om goed naar het signaal van zijn blaas te luisteren b.v. door blaastrainingsoefeningen.
Van belang is wel om uit te sluiten dat er niets anders aan de hand is en dat het echt "normaal" broekplassen is en geen incontinentie. Daarvoor kunt u eens overleggen met uw huisarts of schoolarts.

Lees meer hierover

Terug naar het vragenforum
Stel zelf een vraag