Vraag:
dinsdag, 13 mei 2003

Mijn dochter is 6 jr. en ze is niet alleen elke nacht nat, maar ook overdag. Nu heb ik gelezen dat er verband is tussen fluor (tandpasta,drinkwater) en bedplassen. En ik wilde vragen of hierover meer bekend is en of hier iets mee gedaan kan worden? Als dit door feitelijk onderzoek aangetoond is. Het gaat me bij deze vraag om het bedplassen en ik vroeg me af of dit anderen misschien kan helpen.

Antwoord:
donderdag, 15 mei 2003

Zover ons bekend is er een geen onderzoek gedaan naar het verband tussen fluor en bedplassen. Misschien heeft iemand dit wel eens gesuggereerd maar naar mijn weten is er geen wetenschappelijk artikel over verschenen. Zo zijn er veel feiten maar ook ficties over de oorzaken van bedplassen. Wij vinden dat er altijd wetenschappelijk onderzoek gedaan moet worden willen we het als feit aannemen.

Met vriendelijke groet,

Marianne Vijverberg
Bestuurslid KCB en incontinentietherapeut

Lees meer hierover

Terug naar het vragenforum
Stel zelf een vraag