Vraag:
zaterdag, 17 mei 2003

Wat is belangrijk in de omgang met kinderen die bedwateren?

Antwoord:
donderdag, 22 mei 2003

Kinderen die in bedplassen vinden dit meestal een groot probleem. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die lang in bed hebben geplast meer psycho-sociale problemen hebben,dan kinderen die niet in bedplassen. Bovendien is uit een ander onderzoek gekomen dat bedplassen als een van de ergste levensgebeurtenis wordt ervaren en wordt als derde op de ranglijst aangegeven. Daarom is het van belang aandacht aan deze groep te besteden en is het zaak zo goed mogelijk voorlichting te geven over de mogelijkheden om van het bedplassen af te komen. Als ouders is een supporter houding heel belangrijk zonder het als een groot probleem voor te spiegelen. Het kind helpen bij het zoeken naar een oplossing, maar aan de andere kant ook het kind leren dat ieder kind wel wat heeft en hij/zij in bed plast.

Met vriendelijke groet

Marianne Vijverberg


Bestuurslid KCB en incontinentietherapeut

Lees meer hierover

Terug naar het vragenforum
Stel zelf een vraag