Vraag:
woensdag, 3 september 2003

Ik heb een zoon van 6 jaar die overdag en 's nachts niet zindelijk is. Overdag is het wisselend. De ene dag is hij gewoon droog, maar gaat wel veel naar de wc. De andere dag kan het zijn dat hij 2 a 3 keer nat is. Het geheel is al verminderd door het niet eten en drinken van cola-stoffen, maar geheel weg is het niet.
Nu heb ik begrepen dat er bij het UMC/WKZ een onderzoek heeft plaats gevonden, waarbij een eventuele samenhang mogelijk is met te grote neusamandelen. Mijn zoon heeft een open mondstand, ademt veel door zijn neus, vooral 's nachts. Ook slaapt hij onrustig.
Zou u mij kunnen vertellen waar ik gegevens kan vinden over dit onderzoek en tot wie ik mij zou moeten richten.
Een kennis heeft iets gelezen hierover in de wachtkamer van het WKZ/nuerologie???

Ik wacht met spanning af. Hartelijk dank.
Thea van N

Antwoord:
donderdag, 4 september 2003

Eigenlijk hoort uw vraag niet op deze site thuis. Uw vraag betreft voornamelijk het broekplassen van uw zoon en wij zijn een Kenniscentrum Bedplassen. Het is wel begrijpelijk dat u de vraag hier stelt om dat erover de combinatie broek plassen en bedplassen niet veel is. Het algemene advies is wel om eerst het broek plassen aan te pakken en daarna het bedplassen. Broekplassen heeft vaak hele andere oorzaken dan bedplassen en vraagt ook om een andere oplossing. Kort kan ik er het volgende van zeggen:
Het broekplassen van uw zoontje kan meerdere oorzaken hebben, en het is niet zo te zeggen wat precies de oorzaak bij hem is. Grofweg zijn er 2 te noemen. Het kan zijn dat de vaardigheid om zindelijk te worden te kort was aangeleerd, waardoor er nog geen automatisme was, en bij drukke schoolactiviteiten is hij de vaardigheid kwijtgeraakt. De school kost hem zo veel energie dat hij de net geleerde vaardigheid laat vallen. Het kan ook zijn dat er iets is aan zijn blaas of urinewegen. Dit merk je aan het aantal plassen die hij doet en aan de urine straal. Het kan ook zijn dat hij geobstipeerd is, d.w.z.dat er veel ontlasting in zijn buik zit waardoor hij zijn blaas niet goed voelt, dan zal eerst dat probleem opgelost moeten worden. Het UMC/WKZ heeft een groot incontinentieteam die veel ervaring hebben met deze problematiek. Een onderzoek over de relatie tussen broek/bedplassen en neusamandelen is mij niet bekend. U kunt dan het beste het WKZ zelf bellen. Wilt u een oplossing voor dit probleem dan kunt u het beste via de huisarts een verwijzing vragen. U kunt terecht bij de meeste academische ziekenhuizen. Zij hebben deskundigen op dat gebied, zoals Groningen, Rotterdam, Amsterdam, Nijmegen, Utrecht. Maar ook het Diaconessen ziekenhuis in Meppel, het Carolus ziekenhuis in Den Bosch, het ziekenhuis in Deventer en het Anthoniusziekenhuis in Nieuwegein weten veel van dit probleem af. Veel succes.

Met vriendelijke groet

Marianne Vijverberg
Bestuurslid KCB en incontinentietherapeut

Lees meer hierover

Terug naar het vragenforum
Stel zelf een vraag