Vraag:
woensdag, 10 september 2003

Op de site van nhg.artsennet lees ik: "Medicijnen kunnen het probleem van het bedplassen niet oplossen. Er zijn middelen die de kans op bedplassen verminderen, maar geheel droog wordt het kind niet. Na het stoppen van de medicijnen begint het bedplassen vaak weer opnieuw." (Dit betreft een tekst uit 1999.) Mijn huisarts stelt dat medicijnen (Minrin) wel het bedplassen voorgoed kunnen stoppen, omdat ze net als een plaswekker als een soort training werken. Wat is jullie mening daarover? (Bij mijn zoon van 7 hebben de medicijnen na 2 maanden overigens niet het gewenste effect.)

Antwoord:
vrijdag, 12 september 2003

Beiden redeneringen zijn waar. De meest logische redenering bij medicijn gebruik was dat wanneer het gestopt werd het bedplassen weer terug kwam omdat het kind niet geleerd heeft wakker te worden van signalen van de blaas. Bij bijvoorbeeld de medicatie Minrin wordt de urineproductie verminderd en een aantal bedplassers zijn daardoor droog. Bij het stoppen van Minrin neemt de urineproductie weer toe en zou het kind weer gaan bedplassen. Onderzoek heeft echter laten zien dat deze redenering niet voor iedereen opgaat. Het blijkt dat er kinderen zijn die na 3 maanden behandeling met Minrin na staken van de medicatie toch droog blijven. Blijkbaar heeft er door het gebruik van Minrin toch een leerproces plaats gevonden. De percentages heb ik niet paraat. Overigens wordt Minrin voor langere termijn alleen geadviseerd wanneer gedragstherapeutische behandeling niet effectief zijn, zoals wekken of de plaswekker. Minrin moet ook direct werken. Wanneer het bij uw zoontje na 2 maanden geen resultaat heeft kunt u er beter meestoppen en is Minrin voor hem geen oplossing. Een behandeling met een plaswekker is gezien zijn leeftijd aan te raden. Informatie hierover vindt u op de site .

Met vriendelijke groet

Marianne Vijverberg
Bestuurslid KCB en incontinentietherapeut

Lees meer hierover

Terug naar het vragenforum
Stel zelf een vraag