Vraag:
donderdag, 11 september 2003

Geachte heer/mevrouw,
Ik heb een neefje van 6 jaar die 's nachts nog altijd een pamper aan heeft omdat hij altijd in bed plast. Dat is verder helemaal geen probleem. Voor hem niet en voor ons ,de volwassenen om hem heen, ook niet. Nu heeft hij afgelopen vacantie bij mij gelogeerd en toen vertelde zijn moeder dat mijn neeftje overdag ook meerdere malen in zijn broek plast. Ze gaf in verband daarmee ook flink wat extra kleding mee. Toen de logeerpartij voorbij was en ze hem weer op kwamen halen kwam "het overdag in de broek plassen" weer ter sprake. Zijn moeder vertelde dat ze al 'n paar keer bij hun huisarts was geweest om dit te bespreken. De huisarts had de urine onderzocht en de blaas bevoeld. De urine was goed en de blaas vertoonde bij het bevoelen ook geen afwijkingen (was groot genoeg).
De huisarts heeft toen uitgelegd dat kinderen een bepaald stofje ?? in hun lichaam aanmaken dat er voor zorgt dat het overdag in de broek plassen op een gegeven moment niet meer voorkomt. Bij sommige kinderen is dat stofje volgens hem niet of juist teveel aanwezig (dat weten we niet, net zomin als de naam van het stofje)maar op een gegeven moment moet het kind daar overheen groeien.
De vraag is nu:
Kan iemand mij vertellen of dit bovenstaand verhaal bekend voorkomt en waar wij meer info kunnen vinden. Op veel sites gaat het eigenlijk alleen maar over "bedplassen" maar niet over het "overdag in de broek plassen".
Wij zijn benieuwd op uw antwoord.

Met dank en vriendelijke groet,

mevrouw M H van Moorsel

Antwoord:
vrijdag, 12 september 2003

Eigenlijk hoort uw vraag niet op deze site thuis. Uw vraag betreft voornamelijk het broekplassen van uw zoon en wij zijn een Kenniscentrum Bedplassen. Het is wel begrijpelijk dat u de vraag hier stelt om dat erover de combinatie broek plassen en bedplassen inderdaad niet veel is. U kunt nog wel even kijken op de site www.plascentrum.net Het algemene advies is wel om eerst het broek plassen aan te pakken en daarna het bedplassen. Broekplassen heeft vaak hele andere oorzaken dan bedplassen en vraagt ook om een andere oplossing.
De uiteg van de huisarts doet mij denken aan een oorzaak voor het bedplassen. ís Nachts maken wij een hormoon (ADH) aan die er voor zorgt dat de urine in de nacht meer geconcentreerd is waardoor de urineproductie omlaag gaat. Wanneer je een tekort hebt van de aanmaak van dat hormoon dan heb je meer kans om in bed te plassen vooral als er tevens sprake is van moeilijke wekbaarheid. Overdag gaat dit verhaal niet op. Wanneer je veel urine zou aanmaken overdag dan ga je vaker naar de wc of je doet grotere plassen. Bij uw neefje is er dus iets anders aan de hand. Overdag broekplassen kan vele oorzaken hebben. Kort kan ik er het volgende van zeggen:
Grofweg zijn er 2 oorzaken te noemen. Het kan zijn dat de vaardigheid om zindelijk te worden te kort was aangeleerd, waardoor er nog geen automatisme was, en bij drukke schoolactiviteiten is hij de vaardigheid kwijtgeraakt. De school kost hem zo veel energie dat hij de net geleerde vaardigheid laat vallen. Het kan ook zijn dat er iets is aan zijn blaas of urinewegen. Dit merk je aan het aantal plassen die hij doet en aan de urine straal. Het kan ook zijn dat hij geobstipeerd is, d.w.z.dat er veel ontlasting in zijn buik zit waardoor hij zijn blaas niet goed voelt, dan zal eerst dat probleem opgelost moeten worden. Kortom vele mogelijkheden die door een professional beoordeeld moet worden. Wanneer uw zus of schoonzus toch iets wil doen aan dit probleem dan zal zij via de huisarts een verwijzing moeten vragen naar een van de volgende ziekenhuizen: in Groningen, Rotterdam, Amsterdam, Nijmegen, Utrecht. Maar ook het Diaconessen ziekenhuis in Meppel, het Carolus ziekenhuis in Den Bosch, het ziekenhuis in Deventer en het Anthoniusziekenhuis in Nieuwegein weten veel van dit probleem af. Veel succes.

Met vriendelijke groet

Marianne Vijverberg
Bestuurslid KCB en incontinentietherapeut

Lees meer hierover

Terug naar het vragenforum
Stel zelf een vraag