Vraag:
maandag, 15 september 2003

Ik heb een vraag aan jullie, Mijn vriend heeft een zoontje van 11 die nog steeds (bijna) elke nacht in zijn bed plast. ze hebben al een plaswekker geprobeerd, maar daar sliep hij doorheen. Tot nu toe lieten ze hem een kleine 2 uur voor het slapen niet meer drinken, lieten hem nog zeker 6 keer naar de wc gaan voor het plassen en maakte we hem gelijk na een uur wakker (goed wakker) om hem nog een keer te laten plassen en dan ook nog een keer als we naar bed gingen. Toen dat niet meer afdoende was probeerde ze hem zelfs 3 tot 4 keer wakker te maken maar van het weekend was hij zelfs nog nat. We zijn echt een beetje ten einde raad omdat hij er zelf zo onder lijd. Na de herfstvakantie gaat hij met zijn klas op kamp en dat wordt een drama op deze manier natuurlijk. Metname over de medicatie zou ik wat meer willen weten. heeft u daar ervaring mee en hoe snel werkt het?

Antwoord:
donderdag, 18 september 2003

De vraag is natuurlijk waarom de plaswekker niet is gelukt. Het kan zijn dat:
- De wekker is op een te jonge leeftijd gebruikt. Het kind moet begrijpen wat er gebeurt, kunnen oefenen om beter wakker te worden en enthousiast meewerken.
- Wekker werd niet gehoord. Bij wekbaarheidsproblemen is het van belang de wekbaarheid te verhogen door voor het slapen gaan oefeningen te doen, waarbij ingeprent wordt om wakker te worden van de wekker met behulp van inprentingsoefeningen. (zie hieronder)
- Bij aanvankelijk goed resultaat was er een terugval en de plaswekker is niet onmiddellijk hergebruikt.
Veel kinderen hebben een probleem om wakker te worden van de seintjes van de blaas. Beter wakker worden kan men leren. Om wakker te leren worden van een volle blaas moet ‘s avonds voor het slapen gaan geoefend worden in de vorm van inprentingsoefeningen . Dit moet heel gedisciplineerd gebeuren, pas dan kan de wekbaarheid beïnvloed worden. Een voorbeeld: Een brandweerman die dienst doet in de kazerne zal misschien wel gaan slapen, maar met het idee, dat hij onmiddellijk wakker moet zijn, wanneer hij een bel hoort. Dit betekent namelijk dat er ergens brand is. Deze brandweerman heeft dat heel goed in zijn hoofd zitten en “ gaat erop slapen”. Hij wordt echt wakker en slaapt niet door het alarm. Een ander voorbeeld is wanneer je extreem vroeg op moet om naar Schiphol te gaan. Men slaapt dan anders dan wanneer je op zondag uit kan slapen. Het betekent dat je de wekbaarheid kan beïnvloeden. Wanneer je wakker wilt leren worden van een volle blaas kun je daar dus ook oefeningen voor doen.
Om bij wekken beter wakker te zijn, kun je dat bijvoorbeeld oefenen met een wachtwoord. Er wordt een woord afgesproken voor het slapen gaan, dit wordt moet worden ingeprent in de trant; “als ik gewekt word moet ik onmiddellijk mijn wachtwoord zeggen”. Het moet natuurlijk iedere avond een ander woord zijn. Het kind moet oud genoeg zijn om het wachtwoord voor het slapen gaan goed in te prenten. Sommige kinderen voelen niet aan hoe intensief zij dat moeten doen. Zij hebben hulp nodig om voor het slapen een kwartier te oefenen door te herhalen wat ze moeten doen wanneer ze gewekt worden.
Wanneer dit onvoldoende succes heeft dan is de volgende stap meestal de training met de plaswekker.
Inprentingsoefeningen voor de plaswekker
Het is belangrijker om voor het slapen gaan oefeningen in te prenten om wakker te worden van het geluid van de plaswekker. Het geluid van de plaswekker kan in geprent worden door de volgende punten te herhalen:
· Ik blijf droog vannacht
· Staat de plaswekker goed aan (zelf controleren)
· Heb ik het geluid van de wekker goed in mijn hoofd (een keer laten horen)
· Wanneer ik dat geluid hoor spring ik uit mijn bed (net als een brandweerman)
· En ga ik naar de WC om te plassen
· Wanneer ik uit mij zelf wakker word ga ik er ook altijd uit om te plassen

Met deze extra inprentingsoefeningen heeft de wekker mogelijk meer resultaat. Ook het bijhouden van een kalender of dagboek is belangrijk zodat er een wedstrijd van gemaakt wordt.
De Droog Bedtraining beschreven op onze site is een training die eveneens een appèl doet op de wekbaarheid
Deze droog bedtraining voor oudere kinderen boven de 9 jaar heeft ook extra oefeningen om de wekbaarheid te verbeteren. Uitleg over de droog bedtraining is te vinden op de site onder het hoofdstuk “therapie/niet medicamenteus/droogbed”.

Wanneer deze gedragstherapieën niet helpen dan kunt u ook medicijnen proberen. Het meest voorgeschreven medicijn is Desmopressine. (Minrin) dit is een medicijn dat de urineproductie ’s nacht vermindert. Het wordt voor het slapen gaan in genomen en is een lichaamseigenstof. In formatie hierover vindt u op de site. Het is een middel dat direct moet helpen. Wanneer hij op kamp gaat kan hij het thuis uitproberen van tevoren. Kijkt u ook nog even op de”nieuwspagina” waar tips staan voor schoolkamp. Veel succes.

Met vriendelijke groet

Marianne Vijverberg
Bestuurslid KCB en incontinentietherapeut

Lees meer hierover

Terug naar het vragenforum
Stel zelf een vraag