Vraag:
woensdag, 17 september 2003

nou wat mijn probleem is ik ben 19 en plas nog steeds in mijn bed. ik vind het zo erg en ik zit er heel erg mee. ik praat er niet veel over ik ben wel naar de huisart mee geweest geen resultaatweet u wat ik moet doen. ik heb nou ook nog een vriend.

Antwoord:
donderdag, 18 september 2003

Uit jouw vraag kan ik niet op maken of je al iets geprobeerd hebt om droog te worden, zoals de plaswekker of medicatie. Wanneer dat niet het geval is zou ik eerst uitgebreid op de site kijken wat mogelijk is. Voor plaswekker training of een droogbedtraining klik je via de homepage eerst op “therapie” en daarna op “niet medicamenteus” en daarna op “plaswekker of droogbed”. Voor medicijnen klik je eerst op “therapie” en daarna op “medicamenteus”. Op de pagina “meer lezen” vind je allerlei boeken o.a. het boek “Bedplassen, daar wil je van af!” waar veel over bedplassen en de behandelingen in staat. Het is ook te verkrijgen in de bibliotheek.
Wanneer je 19 jaar bent en je hebt alles al geprobeerd om droog te worden dan hebben algemene adviezen geen zin. Er zal specifiek gekeken moeten worden wat de reden is dat het niet lukt met de gangbare methoden. Het trainingsprogramma moet daarop worden afgestemd. Het kan zijn dat er medicatie moet worden toegevoegd aan de training om de blaascapaciteit te vergroten of om de urineproductie te verminderen. Belangrijk is dat met verstand van zaken wordt gekeken wat het beste is. De medewerkers van het gespecialiseerd incontinentiecentrum te Meppel hebben veel ervaring met jong volwassenen die nog in bed plassen. Dit incontinentiecentrum zit in het Diaconessenziekenhuis in Meppel telnr: : 0522 233850. Voor jongeren worden bedplas kampen georganiseerd, waarbij zij gedurende 5 dagen intensief begeleid worden door professionals en in groepsverband getraind. Tevens wordt het plaspatroon overdag meegenomen in het verhaal. Veel succes.

Met vriendelijke groet

Marianne Vijverberg
Bestuurslid KCB en incontinentietherapeut

Lees meer hierover

Terug naar het vragenforum
Stel zelf een vraag