Vraag:
dinsdag, 21 oktober 2003

Mijn zoon van 12 (bijna 13) is 's nachts onzindelijk. Hij heeft elke nacht een nat bed. We hebben vanalles geprobeerd. Minder drinken, wakker maken voor wij naar bed gingen, medicijnen, plaswekker etc etc. Eigenlijk heeft niets geholpen. Nu gebruikt hij weer luiers omdat hij doodmoe was van het wakker worden van een nat bed en wij niet meer weten wat nu nog te kunnen doen. Nu met luiers (en dan 2 luiers over elkaar) kan hij in ieder geval doorslapen zodat hij de vermoeidheid wat kan wegwerken. Dit was ook wel nodig ivm het voortgezet onderwijs. Maar hij schaamt zich (op kamp etc). Wat kunnen we verder nog doen om hem te helpen?????
Groetjes Heidy N

Antwoord:
zaterdag, 25 oktober 2003

U heeft van alles geprobeerd om uw zoon droog te krijgen. Ik weet natuurlijk niet of de verschillende training op een goede manier zijn uitgevoerd. Het lijkt erop dat hij een hardnekkige bedplasser is mogelijk met een diep slaappatroon. Waarschijnlijk moet de training daar ook op gericht zijn.
Ik geef u enkele overwegingen omtrent het wekken en het gebruik van de plaswekker.

Veel kinderen hebben een probleem om wakker te worden van de seintjes van de blaas. Beter wakker worden kan men leren. Om wakker te leren worden van een volle blaas moet ‘s avonds voor het slapen gaan geoefend worden in de vorm van inprentingsoefeningen . Dit moet heel gedisciplineerd gebeuren, pas dan kan de wekbaarheid beinvloed worden. Een voorbeeld: Een brandweerman die dienst doet in de kazerne zal misschien wel gaan slapen, maar met het idee, dat hij onmiddellijk wakker moet zijn, wanneer hij een bel hoort. Dit betekent namelijk dat er ergens brand is. Deze brandweerman heeft dat heel goed in zijn hoofd zitten en “ gaat erop slapen”. Hij wordt echt wakker en slaapt niet door het alarm. Een ander voorbeeld is wanneer je extreem vroeg op moet om naar Schiphol te gaan. Men slaapt dan anders dan wanneer je op zondag uit kan slapen. Het betekent dat je de wekbaarheid kan beïnvloeden. Wanneer je wakker wilt leren worden van een volle blaas kun je daar dus ook oefeningen voor doen.
Om bij wekken beter wakker te zijn, kun je dat bijvoorbeeld oefenen met een wachtwoord. Er wordt een woord afgesproken voor het slapen gaan, dit wordt moet worden ingeprent in de trant; “als ik gewekt word moet ik onmiddellijk mijn wachtwoord zeggen”. Het moet natuurlijk iedere avond een ander woord zijn. Het kind moet oud genoeg zijn om het wachtwoord voor het slapen gaan goed in te prenten. Sommige kinderen voelen niet aan hoe intensief zij dat moeten doen. Zij hebben hulp nodig om voor het slapen een kwartier te oefenen door te herhalen wat ze moeten doen wanneer ze gewekt worden. Wanneer wekken niet helpt is de plaswekker een goede methode mits in het geval van uw zoontje ook gewerkt wordt aan de moeilijke wekbaarheid.

Inprentingsoefeningen voor de plaswekker
Het is belangrijker om voor het slapen gaan oefeningen in te prenten om wakker te worden van het geluid van de plaswekker. Het geluid van de plaswekker kan in geprent worden door de volgende punten te herhalen:
· Ik blijf droog vannacht
· Staat de plaswekker goed aan (zelf controleren)
· Heb ik het geluid van de wekker goed in mijn hoofd (een keer laten horen)
· Wanneer ik dat geluid hoor spring ik uit mijn bed (net als een brandweerman)
· En ga ik naar de WC om te plassen
· Wanneer ik uit mij zelf wakker word ga ik er ook altijd uit om te plassen

Met deze extra inprentingsoefeningen heeft de wekker mogelijk meer resultaat. Ook het bijhouden van een kalender of dagboek is belangrijk zodat er een wedstrijd van gemaakt wordt. U moet er rekening mee houden dat iedere training vermoeiend is.
De Droog Bedtraining beschreven op onze site is een training die eveneens een appèl doet op de wekbaarheid
Deze droog bedtraining is voor oudere kinderen boven de 9 jaar. Uitleg over de droog bedtraining is te vinden op de site onder het hoofdstuk “therapie/niet medicamenteus/droogbed”.
Wanneer dit niet zelfstandig lukt dan is professionele hulp nodig. Waar dat kan is afhankelijk van de woonplaats. Er zijn vele GGD’s in Nederland die begeleiding geven. U kunt eens informeren bij de GGD afdeling jeugd bij u in de buurt. Verder zijn er een aantal ziekenhuizen die begeleiding geven, het diaconessenziekenhuis in Meppel (boven de 12 jaar), het Twenteborgziekenhuis in Almelo, het ziekenhuis in Deventer, Eindhoven, en Arnhem.
Tenslotte in het boek “Bedplassen daar wil je van af!” staan instructies voor verschillende trainingsprogramma’s met plaswekkers en oefeningen om de wekbaarheid te verbeteren en tevens hoe je een training moet afbouwen of wanneer je moet stoppen. Misschien een makkelijke handleiding om thuis aan de slag te gaan. U vindt meer informatie op de pagina “meer lezen?”
Veel succes.

Met vriendelijke groet

Marianne Vijverberg

Bestuurslid KCB en incontinentietherapeut

Lees meer hierover

Terug naar het vragenforum
Stel zelf een vraag