Vraag:
dinsdag, 21 oktober 2003

Mijn zoontje van 9jaar heeft vorige jaar een plaswekker gebruikt, met 2 weken was hij helemaal droog. Nu een dik jaar verder is hij bijna iedere nacht weer nat. Wat kunnen wij daar aan doen. Hij zegt zelf dat het goed gaat op school. En dat is ook zo. ( ik heb met zijn juf gepraat)Niet natuurlijk over het bedplassen. Trouwens hij wil niet meer een plaswekker. In afwachting van Uw antwoord.
M.V.G. Corinne de Jongh

Antwoord:
zaterdag, 25 oktober 2003

Het is jammer dat uw zoontje geen plaswekker meer wil. Het is bekend dat kinderen na aanvankelijk succes op de plaswekker toch terug vallen en weer nat worden. Wanneer echter direct daarna de plaswekker opnieuw gebruikt wordt dan zie je ook snel herstel. Wanneer uw zoontje echt geen plaswekker wil dan kunt u kiezen voor de wektraining. Naast de informatie op de site onder het hoofdstuk “therapie” en dan doorklikken naar “niet medicamenteus” en “wekken”, zal ik u enkele tips geven die mogelijk bruikbaar zijn. Veel kinderen hebben een probleem om wakker te worden van de seintjes van de blaas. Beter wakker worden kan men leren. Om wakker te leren worden van een volle blaas moet ‘s avonds voor het slapen gaan geoefend worden in de vorm van inprentingsoefeningen . Dit moet heel gedisciplineerd gebeuren, pas dan kan de wekbaarheid beinvloed worden. Een voorbeeld: Een brandweerman die dienst doet in de kazerne zal misschien wel gaan slapen, maar met het idee, dat hij onmiddellijk wakker moet zijn, wanneer hij een bel hoort. Dit betekent namelijk dat er ergens brand is. Deze brandweerman heeft dat heel goed in zijn hoofd zitten en “ gaat erop slapen”. Hij wordt echt wakker en slaapt niet door het alarm. Een ander voorbeeld is wanneer je extreem vroeg op moet om naar Schiphol te gaan. Men slaapt dan anders dan wanneer je op zondag uit kan slapen. Het betekent dat je de wekbaarheid kan beïnvloeden. Wanneer je wakker wilt leren worden van een volle blaas kun je daar dus ook oefeningen voor doen.
Om bij wekken beter wakker te zijn, kun je dat bijvoorbeeld oefenen met een wachtwoord. Er wordt een woord afgesproken voor het slapen gaan, dit wordt moet worden ingeprent in de trant; “als ik gewekt word moet ik onmiddellijk mijn wachtwoord zeggen”. Het moet natuurlijk iedere avond een ander woord zijn. Het kind moet oud genoeg zijn om het wachtwoord voor het slapen gaan goed in te prenten. Sommige kinderen voelen niet aan hoe intensief zij dat moeten doen. Zij hebben hulp nodig om voor het slapen een kwartier te oefenen door te herhalen wat ze moeten doen wanneer ze gewekt worden. Door het inprenten en wakker worden van het wekken wordt er anders geslapen waardoor er ook kans is dat men makkelijker wakker wordt van de signalen van de blaas. Bovendien wordt er bewuster een plas op de wc gedaan zodat er een bewust wordingproces plaatsvindt, dat de volle blaas op de wc moet worden uitgeplast en niet in bed.
Een andere mogelijkheid is medicijnen. Uitgebreide informatie vindt U op de site onder het hoofdstuk “therapie” en dan doorklikken naar “medicamenteus”.
Tenslotte in het boek “Bedplassen daar wil je van af!” staan instructies voor verschillende trainingsprogramma’s en oefeningen om de wekbaarheid te verbeteren en tevens hoe je een training moet afbouwen of wanneer je moet stoppen. Misschien een makkelijke handleiding om thuis aan de slag te gaan. U vindt meer informatie op de pagina “meer lezen?”
Veel succes.

Met vriendelijke groet

Marianne Vijverberg

Bestuurslid KCB en incontinentietherapeut

Lees meer hierover

Terug naar het vragenforum
Stel zelf een vraag