Vraag:
woensdag, 22 oktober 2003

Geachte,
Mijn zonen zijn van het bedplassen afgeraakt dank zij de professionele hulp van het UZ te Gent. Een eerste vereiste om van het bedplassen af te raken is het strikt volgen van een plas- en drankschema. Het drinken van prik is uitgesloten. Wij kregen hierbij absoluut geen positieve medewerking van de school(SASK Sint-Kruis Brugge). Kinderen krijgen er enkel de kans om lauwe melk te drinken of kraantjeswater, het meebrengen van brikjes prikvrije sap is er verboden! Zelfs met een begeleidende brief van de dokter van het UZ Gent en de vraag van de schoolarts hielden de directie en de betrokken leerkracht het been stijf.
Leerlingen verbieden om tijdens de lessen naar het toilet te gaan is heel slecht voor de blaas en zeker voor kinderen die bedwateren. Toch moet ik elk schooljaar opnieuw vaststellen dat de nieuwe leerkracht van mijn kinderen toiletbezoek verbiedt!
Kunnen jullie eens een campagne voeren in alle scholen i.v.m. bedplassen ? Het is hard nodig dat directies zich bewust worden van het belang van drinken tijdens de schooluren door leerlingen en dat toiletbezoek weigeren echt fout en schadelijk voor de blaas is!
De meeste volwassenen drinken niet graag melk als tussendoortje, waarom moeten kinderen dit wel? Scholen krijgen extra subdidies als ze enkel melk aanbieden tijdens de pauze. Kunnen scholen ook subsidies krijgen als ze meewerken aan een campagne voor bedplassen en gezond prikvrij drinken stimuleren ?

Antwoord:
zaterdag, 25 oktober 2003

Uw vraag is voor ons moeilijk te beantwoorden omdat u schrijft vanuit een Belgische situatie. Wij zijn een Kennis Centrum Bedplassen gericht op de Nederlandse situatie. Onze kinderen krijgen op school niet standaard prik limonade. Sommige scholen geven melk en op andere nemen de kinderen zelf drinken mee. De meeste kinderen mogen in Nederland vrij naar de wc lopen wanneer ouders de situatie uitleggen en zeker wanneer een arts er speciaal om vraagt. In Belgie zijn ze blijkbaar moeilijker en minder soepel. Het lijkt mij belangrijk om in uw land de campagne te voeren. Misschien is er in het UZ Gent iemand die zich er hard voor kan maken. Veel succes.

Marianne Vijverberg
Bestuurslid KCB en incontinentietherapeut

Lees meer hierover

Terug naar het vragenforum
Stel zelf een vraag