Vraag:
maandag, 10 november 2003

Mijn zoontje is 8 jaar en plast af en toe 1 tot 2 keer in de week nog in zijn bed.Hij krijgt van ons na zes uur geen drinken meer.Wij laten hem om 21.30 een keer plassen en om
23.00 uur.Wat kummen wij hier verder nog aan doen?

Antwoord:
donderdag, 13 november 2003

U kunt de wekmethode die u nu hanteert nog iets aanscherpen door hem voor het slapen te laten plassen en dan een half uurtje laten lezen op bed om daarna weer te laten plassen (PLP). Op deze manier plast hij voor het slapen gaan zoveel mogelijk uit. U laat hem bovendien een kalender bijhouden. Per week telt hij de droge nachten op en de week daarna gaat hij proberen een record te halen van nog meer droge nachten. Naast het wekken kan hij voor het slapen gaan extra oefeningen doen om de wekbaarheid te verhogen. Veel kinderen hebben een probleem om wakker te worden van de seintjes van de blaas. Beter wakker worden kan men leren. Om wakker te leren worden van een volle blaas moet ‘s avonds voor het slapen gaan geoefend worden in de vorm van inprentingsoefeningen . Dit moet heel gedisciplineerd gebeuren, pas dan kan de wekbaarheid beinvloed worden. Een voorbeeld: Een brandweerman die dienst doet in de kazerne zal misschien wel gaan slapen, maar met het idee, dat hij onmiddellijk wakker moet zijn, wanneer hij een bel hoort. Dit betekent namelijk dat er ergens brand is. Deze brandweerman heeft dat heel goed in zijn hoofd zitten en “ gaat erop slapen”. Hij wordt echt wakker en slaapt niet door het alarm. Een ander voorbeeld is wanneer je extreem vroeg op moet om naar Schiphol te gaan. Men slaapt dan anders dan wanneer je op zondag uit kan slapen. Het betekent dat je de wekbaarheid kan beïnvloeden. Wanneer je wakker wilt leren worden van een volle blaas kun je daar dus ook oefeningen voor doen.
Om bij wekken beter wakker te zijn, kun je dat bijvoorbeeld oefenen met een wachtwoord. Er wordt een woord afgesproken voor het slapen gaan, dit woord moet worden ingeprent worden in de trant; “als ik gewekt word moet ik onmiddellijk mijn wachtwoord zeggen”. Het moet natuurlijk iedere avond een ander woord zijn. Het kind moet oud genoeg zijn om het wachtwoord voor het slapen gaan goed in te prenten. Sommige kinderen voelen niet aan hoe intensief zij dat moeten doen. Zij hebben hulp nodig om voor het slapen een kwartier te oefenen door te herhalen wat ze moeten doen wanneer ze gewekt worden.
Door het inprenten en wakker worden van het wekken wordt er anders geslapen waardoor er ook kans is dat men makkelijker wakker wordt van de signalen van de blaas. Bovendien wordt er bewuster een plas op de wc gedaan zodat er een bewust wordingproces plaatsvindt, dat de volle blaas op de wc moet worden uitgeplast en niet in bed. Wanneer dit onvoldoende succes heeft dan is de volgende stap meestal de training met de plaswekker. Dit kan met of zonder wekken. Informatie over de plaswekker staat op de site. Veel succes met de “laatste lootjes”.

Met vriendelijke groet

Marianne Vijverberg

Bestuurslid KCB en incontinentietherapeut

Lees meer hierover

Terug naar het vragenforum
Stel zelf een vraag