Vraag:
zondag, 18 januari 2004

Mijn jongste dochter (geb. 02-12-1997) is nog niet zindelijk ' s nachts, overdag wel (inmiddels alweer ruim twee jaar). Niemand maakt daar een probleem van, zijzelf allerminst, maar ik ben wel benieuwd wat een goed tijdstip is om daar actief mee aan de gang te gaan. Wij hebben al eens eerder pogingen ondernomen, maar ze slaapt 's nachts erg vast, dus wakker maken is niet eenvoudig. Soms plaste ze wel eens, maar was toch nat 's ochtends. Wat zou u aanraden en als er bepaalde handelswijzen zijn om hiermee om te gaan: hoe moeten wij dat doen? Bij voorbaat dank.

Antwoord:
maandag, 19 januari 2004

Uw dochter is hoogst waarschijnlijk nat 's nachts omdat zij een wekbaarheidsprobleem heeft. U heeft haar al geprobeerd te wekken hetgeen niet mee viel. Misschien kunt u het eens anders proberen. Beter wakker worden kan men leren. Om wakker te leren worden van een volle blaas moet ‘s avonds voor het slapen gaan geoefend worden in de vorm van inprentingsoefeningen . Dit moet heel gedisciplineerd gebeuren, pas dan kan de wekbaarheid beinvloed worden. Een voorbeeld: Een brandweerman die dienst doet in de kazerne zal misschien wel gaan slapen, maar met het idee, dat hij onmiddellijk wakker moet zijn, wanneer hij een bel hoort. Dit betekent namelijk dat er ergens brand is. Deze brandweerman heeft dat heel goed in zijn hoofd zitten en “ gaat erop slapen”. Hij wordt echt wakker en slaapt niet door het alarm. Een ander voorbeeld is wanneer je extreem vroeg op moet om naar Schiphol te gaan. Men slaapt dan anders dan wanneer je op zondag uit kan slapen. Het betekent dat je de wekbaarheid kan beïnvloeden. Wanneer je wakker wilt leren worden van een volle blaas kun je daar dus ook oefeningen voor doen.
Om bij wekken beter wakker te zijn, kun je dat bijvoorbeeld oefenen met een wachtwoord. Er wordt een woord afgesproken voor het slapen gaan, dit woord moet worden ingeprent worden in de trant; “als ik gewekt word moet ik onmiddellijk mijn wachtwoord zeggen”. Het moet natuurlijk iedere avond een ander woord zijn. Het kind moet oud genoeg zijn om het wachtwoord voor het slapen gaan goed in te prenten. Sommige kinderen voelen niet aan hoe intensief zij dat moeten doen. Zij hebben hulp nodig om voor het slapen een kwartier te oefenen door te herhalen wat ze moeten doen wanneer ze gewekt worden.
Het is ook mogelijk om een geluid af te spreken welke voor het slapen gaan een paar keer gehoord wordt en het kind denkt “ wanneer ik dit hoor moet ik wakker worden” . Voorbeelden van geluiden zijn:
· Ratel
· Muziekdoosje
· Politieauto
· Fluit
· Een muziekinstrument
· De radio
· Een favoriet cassette bandje
Het is de bedoeling dat er iedere avond een ander geluid gekozen wordt. Door het inprenten en wakker worden van het wekken of van het geluid wordt er anders geslapen waardoor er ook kans is dat men makkelijker wakker wordt van de signalen van de blaas. Bovendien wordt er bewuster een plas op de wc gedaan zodat er een bewust wordingproces plaatsvindt, dat de volle blaas op de wc moet worden uitgeplast en niet in bed. Wanneer dit onvoldoende succes heeft dan is de volgende stap meestal de training met de plaswekker. Daar is uw dochtertje nog te jong voor. Wij adviseren dat pas vanaf een leeftijd van 7- 8 jaar.

Tenslotte in het boek “Bedplassen daar wil je van af!” staan instructies en oefeningen om de wekbaarheid te verbeteren. U vindt meer informatie op de pagina “meer lezen?” van onze site. Wanneer dat ook niet helpt dan zou ik het probleem even met rust laten en het nogeens proberen wanneer zij wat ouder is.

Veel succes.

Met vriendelijke groet


Marianne Vijverberg

Bestuurslid KCB en incontinentietherapeut

Lees meer hierover

Terug naar het vragenforum
Stel zelf een vraag