Vraag:
dinsdag, 20 januari 2004

Het jongste zoontje van mijn vriend(7 jaar)plast 's nachts in bed en overdag ook nog in zijn broek. Overdag blijft hij soms wel en soms niet met een natte broek lopen. Kunnen we bij hem nu ook spreken van bedplassen, ondanks hij het ook overdag doet, of is er bij hem sprake van een ander probleem?

Antwoord:
woensdag, 21 januari 2004

Uw vraag betreft eigenlijk broek- en bedplassen van de zoon van uw vriend. De oorzaak van het broekplassen is zo niet te zeggen. Het kan zijn dat hij overdag niet goed droog kan blijven omdat hij een kramperige blaas heeft of een vernauwing in de plasbuis. Het is wel bekend dat wanneer kinderen merken dat zij iets te moeilijk vinden, in dit geval droog blijven overdag, zij een ontwijkhouding aan nemen om de vervelende ervaring te kunnen overleven. Zij voelen niet dat ze moeten plassen en voelen zelfs niet dat zij nat zijn. Ze ontwijken het probleem als oplossing om het niet als vervelend te ervaren. Wanneer zij er wťl steeds op zouden letten dan hebben ze er te veel last van. Het kan ook zijn dat hij het echt niet voelt of dat de aandrang zich zo onverwachts aandient, dat hij er niet meer op kan reageren. Weer andere kinderen gaan zo op in het spel, dat zij ook niet voelen dat ze moeten plassen. Ook kinderen die problemen hebben om structuur aan te brengen in het dagelijks leven, vinden het moeilijk om zindelijk te worden. U merkt wel er zijn meerdere mogelijkheden die nu voor onze site te ver voert om helemaal uit te leggen. Het kan zijn dat het bedplassen een gevolg is van de klachten overdag. Meestal wordt geadviseerd om eerst overdag goed droog te worden alvorens aan het bedplassen aandacht te besteden. Wanneer bedplassen het hoofd probleem is dan kan hij aan dat probleem gaan werken en de wijze waarop, vindt u op onze site. Op de site www.plascentrum.net vindt u meer informatie over broekplassen. Ik hoop dat u de goede weg vindt om hem van de klachten af te laten komen. Veel succes.

Met vriendelijke groet

Marianne Vijverberg
Bestuurslid KCB en incontinentietherapeut

Lees meer hierover

Terug naar het vragenforum
Stel zelf een vraag